SmarTEST

Floun Oy:n kehittämä SmarTEST -menetelmä perustuu tietokonepohjaiseen testauksen suunnitteluun ja älykkään mittapään käyttöön. Menetelmää käyttämällä voidaan merkittävästi tehostaa kojeistojen ja sähkökaappien kytkentöjen laaduntarkastusta sekä samalla vähentää inhimillisten virheiden määrää. Testauksen läpimenoajoissa voidaan jo piensarjoissa saavuttaa kymmenien prosenttien ajansäästö. Menetelmä generoi testauksesta automaattisesti raportin.

Tarkistettaessa yksittäiskappaleita, etuna perinteiseen yleismittarilla tai muulla sähkönjohtavuustesterillä tehtävään testaustapaan on testauksen virheettömyys. Kun testataan useampia samanlaisia tuotteita, hyöty näkyy merkittävänä ajansäästönä. Lisäetuna molemmissa tapauksissa on, että testauksen voi suorittaa aiempaa vaatimattomammalla ammattiosaamisella ja koulutustasolla luotettavuuden ja tehokkuuden kärsimättä.

SmarTEST -menetelmän edut verrattuna perinteiseen tapaan:

- testaajan ei tarvitse osata lukea kytkentäkaavioita
- uusi ratkaisu on nopeampi kuin perinteinen tapa; jos testattavia kaappeja on enemmän kuin yksi – aikasäästöä tulee sitä enemmän, mitä useampi kaappi testataan
- inhimillisten virheiden määrä pienenee
- testauksesta syntyy automaattinen testausraportti